aanpak

Op deze pagina wordt kort beschreven op welke manier Cambisol naar de wereld kijkt.

Bodem is leven

Cambisol ziet bodem als een onschatbare en soms zelfs eindige grondstof. Wat in hele lange tijd is ontstaan kan in korte tijd verdwijnen. We gaan er mee om alsof het ongewenst is.

Een levende bodem kan vergeleken worden met een spons. Water wordt langer vastgehouden voor langere droge periodes.

Vergeet niet: op=op. Wanneer je bodem kwijt bent geraakt, zul je het niet zomaar terug krijgen..

Belang van vegetatie


De aanwezigheid van vegetatie kan van groot belang zijn om de volgende redenen


 • Verminderen van doorval

  De kinetische energie van de regendruppels neemt af doordat de doorval afneemt

 • Erosiereductie

  Wortelsystemen houden bodem vast om erosie te voorkomen. Bodem zonder bedekking is als een lichaam zonder huid. Je verliest alles wat je in leven houdt!

 • Koelte

  Bladeren geven schaduw die lichtinval verminderen en kunnen zorgen voor een temperatuurdaling van 40%

 • Beter waterbeheer

  De aanwezigheid van vegetatie verbetert de gesteldheid van de bodem en zorgt voor betere berging op de lange termijn

 • Gezonde atmosfeer

  Groei van planten zorgt voor frisse lucht en CO2-opname in zowel de plant als de bodem


Vegetatie kan zorgen voor
0%
koelere omstandigheden


Hoe pakt Cambisol aan:


Cambisol focust op verschillende aspecten in het zorgen voor bodem en vegetatie

Groen, groei, energie

Ontwerp, advies, uitvoering