View Post

PHITO: Farming innovation for all

In 2022, Cambisol embarked on a journey to write a proposal to the European Commission that would capture our career-long goals. Farming innovation for all. Maps for any farmer. Equal opportunities and access to data-driven advice. Who knew what was waiting for us at the horizon… Project PHITO: Platform for Helping farmers to Incorporate digital Technologies for equal Opportunities PHITO …

View Post

Precizien: drones in de Limburgse landbouw

Project Precizien Precizien is een POP3+ verkenningsproject voor drone-innovaties in de landbouw, gesteund door Provincie Limburg en het Europese ELFPO initiatief. Samen met Limburgse landbouwers zal worden gekeken hoe drones kunnen bijdragen aan verduurzaming, betere oogst, en een gezonde en veilige leefomgeving. Wat kan zo’n drone precies zien? Dankzij precisielandbouw met behulp van drone-innovaties kan een landbouwer precies zien wat …