Groen en ontwerp

Cambisol focust op het vergroenen van gedegradeerde gebieden en het ontwerpen en uitvoeren van bodem- en waterbeschermingsmaatregelen. Allereerst wordt een vooronderzoek gedaan met behulp van GIS, metingen in het veld, en hoge resolutie hoogte- of erosiekaarten die worden ontwikkeld met een drone. Op basis van dat vooronderzoek worden locatie-specifieke maatregelen ontworpen, in nauw contact met lokale belanghebbenden. Daarnaast zijn de oplossingen gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek, doordat Cambisol veel contact heeft met de academische wereld. Door deze combinatie blijft het proces van implementatie dichtbij de praktijk en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Het eerste project is op dit moment in ontwikkeling. Meer informatie volgt binnenkort.