Onderzoek en onderwijs

Ik ben ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek van fundamenteel belang is in de zoektocht naar oplossingen voor projecten met betrekking op bodembescherming. Om die reden werkt Cambisol nauw samen met academici en deelt het haar kennis door middel van workshops en trainingen aan zowel landgebruikers alsook beleidsmakers en studenten. Mogelijke thema’s voor deze workshops zijn oorzaken en effecten van bodemerosie, of het daadwerkelijk leren ontwerpen van maatregelen om gedegradeerde bodems te beschermen of te herstellen. Dit alles om de landgebruikers veerkrachtiger te maken in een veranderend klimaat en betere ecosystemen of oogsten te realiseren.