Precizien: drones in de Limburgse landbouw

Project Precizien

Precizien is een POP3+ verkenningsproject voor drone-innovaties in de landbouw, gesteund door Provincie Limburg en het Europese ELFPO initiatief. Samen met Limburgse landbouwers zal worden gekeken hoe drones kunnen bijdragen aan verduurzaming, betere oogst, en een gezonde en veilige leefomgeving.

Wat kan zo’n drone precies zien?

Dankzij precisielandbouw met behulp van drone-innovaties kan een landbouwer precies zien wat het land en de plant nodig hebben. Denk daarbij aan de gezondheid van het gewas, wat helpt om gerichter water, nutriënten of bestrijdingsmiddelen toe te passen. Hierdoor nemen het gebruik en bovenal emissies van milieubelastende stoffen in de omgeving af. Drone-kaarten kunnen daarnaast zelfs helpen om meer efficiënt regenwater op te vangen en erosie tegen te gaan.

Eerst zien, dan geloven

Project Precizien zet zich in om de potentie van drone-innovaties voor mens en milieu in Limburg aan te tonen en uit te diepen, om bredere toepassing mogelijk te maken. Voor dit project bundelen Cambisol, De Natuurverdubbelaars, en experts van de Wageningen Universiteit haar krachten met een kerngroep van Limburgse landbouwers. Samen zullen we in de komende jaren drone-experimenten uitvoeren om de effectiviteit en haalbaarheid te toetsen aan de realiteit.

Geïnteresseerd om mee te denken, of ken je Limburgse landbouwers die dat zijn? Of wil je graag op de hoogte blijven van de resultaten? Check www.precizien.nl

(laatste update: September 2023)