View Post

Precizien: drones in de Limburgse landbouw

Project Precizien Precizien is een POP3+ verkenningsproject voor drone-innovaties in de landbouw, gesteund door Provincie Limburg en het Europese ELFPO initiatief. Samen met Limburgse landbouwers zal worden gekeken hoe drones kunnen bijdragen aan verduurzaming, betere oogst, en een gezonde en veilige leefomgeving. Wat kan zo’n drone precies zien? Dankzij precisielandbouw met behulp van drone-innovaties kan een landbouwer precies zien wat …